J

 

jar - 1. astronomická jar trvá na severnej pologuli od jarnej rovnodennosti (20. alebo 21. marca) do letného slnovratu (od 21. júna); klimatologická jar začína 1. marcom a končí 31. májom.  Niektorí autori za jar považujú aj obdobie s priemernými dennými teplotami 5,1 °C až 15,0 °C na vzostupnej časti krivky ročného chodu teploty. Začiatok jari sa viaže so začiatkom veľkého vegetačného obdobia.

 

jeseň - 1. astronomická jeseň trvá na severnej pologuli od jesennej rovnodennosti (od 21. septembra do 23. septembra) do zimného slnovratu (21., resp. 22. decembra); klimatologická jeseň začína 1. septembrom a končí 30. novembrom.  Niektorí autori za jeseň považujú aj obdobie s priemernými dennými teplotami 15,0 °C až 5,1 °C na zostupnej časti krivky ročného chodu teploty. Začiatok jesene sa viaže s ukončením veľkého vegetačného obdobia.

 

jet stream (tryskové prúdenie) – silné prúdenie vzduchu v tvare sploštenej trubice vo výške 7 až 12 km. Vyznačuje sa veľmi vysokou rýchlosťou vetra (občas aj stovky km za hodinu), v extrémnych prípadoch bola zaznamenaná rýchlosť presahujúca 700 km/h. Je spojené s výškovou frontálnou zónou.

                          www.nun.sk

                          editor: Pavel Matejovič

                        

                                                 Priebežne aktualizovaná meteorologická a klimatologická terminológia

                                                        (stručný výber z najpoužívanejších termínov s abecedným registrom)