G

 

 

globálne otepľovanie - najvýraznejší prejav klimatickej zmeny, ktorý súvisí s rastom prirodzeného skleníkového efektu atmosféry.

 

guľový blesk (bližšie v prílohe č.3)

 

 

                          www.nun.sk

                          editor: Pavel Matejovič

                        

                                                   Priebežne aktualizovaná meteorologická a klimatologická terminológia

                                                          (stručný výber z najpoužívanejších termínov s abecedným registrom)