E

 

 

efektívna teplota je v humánnej bioklimatológii označovaná aj ako pocitová teplota. Podľa A. Missenarda sa počíta pri nehybnom vzduchu podľa vzorca.

 

Tef  =  T -  0,4 (T-10) (1- rv /100), kde

 Tef  je efektívna teplota, T je teplota vzduchu v °C, rv je relatívna vlhkosť vzduchu

 

evapotranspirácia - výpar vody, ktorý je súhrnom evaporácie (výpar z vodných plôch a pôdy) a transpirácie (výpar z vegetácie, najmä povrchu listov)

 

extrémy meteorologických prvkov - najvyššie a najnižšie hodnoty meteorologických prvkov zaznamenaných v priebehu daného obdobia. Najvyššia hodnota sa nazýva maximum, najnižšia hodnota minimum. Môžeme hovoriť o chode extrémnych meteorologických prvkov v dennom, mesačnom, ročnom či dlhodobom období.

 

                          www.nun.sk

                          editor: Pavel Matejovič

                        

                                                Priebežne aktualizovaná meteorologická a klimatologická terminológia

                                                       (stručný výber z najpoužívanejších termínov s abecedným registrom)