CH

 

 

charakteristický deň - býva často v klimatologickej praxi uvádzaný ako ukazovateľ údajov o počte a pravdepodobnosti dní s určitými dohodnutými charakteristikami. K podrobnejšiemu opisu teplotných pomerov daného miesta patria údaje o počte letných, tropických, mrazových dní,  dní s tropickou nocou a pod.:

arktický deň – deň s maximom teploty vzduchu  -10,0 °C

deň so silným mrazom - deň minimom teploty vzduchu -10,0 °C

ľadový deň – deň s maximom teploty vzduchu  - 0,1 °C

mrazový deň – deň s minimom teploty vzduchu - 0,1 °C

letný deň – deň s maximom teploty vzduchu 25,0 °C

tropický deň - deň s maximom teploty vzduchu 30,0 °C

tropická noc deň (noc) s minimom teploty vzduchu 20,0 °C

 

Tabuľka s vybranými charakteristickými dňami v Hurbanove a Oravskej Lesnej (priemerný počet dní v jednotlivých mesiacoch)

 

Hurbanovo (1951-1980)                        
dni/ mesiace I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok
tropické       0 0,5 3,2 7,2 5,5 1,1       17,5
letné     0,1 1,2 7,5 15,2 20,7 19,2 8,9 1     73,8
mrazové 25,1 19,9 13,8 3,6 0,3       0,2 3,6 8,9 20,5 95,9
ľadové  11,7 4,8 0,7               0,6 7 24,8
so siln. mrazom 6,3 3,1 0,5               0,1 2,6 12,6
arktické dni 0,3 0,1                   0,03 0,4

 

Oravská Lesná (1951-1980)                      
dni/mesiace I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok
tropické             0,1 0,2         0,3
letné         0,6 2,8 5,2 4,8 0,8       14,2
mrazové 30,2 27,3 28 20,9 7,8 1,5 0,3 0,7 5,1 14,6 21,7 28 186
ľadové  17,9 11,4 5,9 0,2           0,1 4,8 31 71,3
so siln. mrazom 14,2 11,1 7,9 0,5           0,3 2,9 9,4 46,3
arktické dni 1,4 0,3 0,1                 0,6 2,4

 

pozn. arktické dni (1951-1990)

 

Zdroj: archív Slovenského hydrometeorologického ústavu

Údaje majú ilustratívny charakter, autorizované a overené informácie môže poskytnúť výhradne  Slovenský hydrometeorologický ústav.

                          www.nun.sk

                          editor: Pavel Matejovič

                        

                                                 Priebežne aktualizovaná meteorologická a klimatologická terminológia

                                                        (stručný výber z najpoužívanejších termínov s abecedným registrom)