C

 

 

 

cirkumpolárny vír (vortex) zimná polárna cyklóna, ktorá sa na severnej hemisfére vytvára okolo severného pólu a na južnej pologuli nad Antarktídou. Je vyjadrený nielen v strednej a hornej troposfére, ale aj v stratosfére. Okolo cirkumpolárneho víru sa pohybujú od západu na východ tzv. stacionárne alebo planetárne (Rossbyho) vlny, ktoré majú meandrovitý tvar.

 

                                   

                                             Obr. 2 Priemerné rozloženie tlaku vzduchu v hladine 500 hPa v decembri 1978.

 

cyklón - regionálne označenie pre tropickú cyklónu v severných oblastiach Indického oceánu, najmä v Bengálskom zálive.

 

cyklóna -   pozri tlaková níž  

 

čiara instability -  pozri línia instability     

                          www.nun.sk

                          editor: Pavel Matejovič

                        

                                            Priebežne aktualizovaná meteorologická a klimatologická terminológia

                                                   (stručný výber z najpoužívanejších termínov s abecedným registrom)