Rok 2012 skončil na Slovensku ako 4. až 5. najteplejší za posledných 140 rokov

Milan Lapin, Pavel Matejovič, Jozef Pecho    

   

Uplynulý rok skončil na Slovensku ako jeden z najteplejších od začiatku meteorologických pozorovaní. V Hurbanove, kde sa vykonávajú systematické pozorovania od roku 1871, dosiahla priemerná ročná teplota vlaňajšieho roku 11,7 °C, čo je +1,9 °C nad dlhodobým priemerom 1901-2000. Rok 2012 tak v Hurbanove skončil ako 4. najteplejší za posledných 140 rokov. Podobne tomu bolo aj na ostatnom území. V Košiciach, kde sa vykonávajú meteorologické pozorovania od roku 1881, skončil uplynulý rok ako 5. najteplejší.    

V priebehu roka prevládalo nadnormálne teplé počasie, relatívne najteplejšie bolo leto, ktoré skončilo v Hurbanove ako 2. najteplejšie. Len dva mesiace boli z celého roka teplotne podpriemerné, všetky ostatné skončili s kladnou teplotnou odchýlkou. Napriek tomu sa však vyskytli aj studené obdobia. Z nich najvýraznejšie bolo vo februári, kedy mrazy v kotlinách severného Slovenska klesali na viacerých miestach pod -30 °C. Najnižšiu teplotu namerali 3. februára. V Červenom Kláštore dosiahlo minimum v tento deň -33,3 °C, čo bolo najmenej od roku 1996, kedy tu namerali -34,0 °C.    

Leto bolo naopak v znamení niekoľkých vĺn horúčav, ktoré panovali až do konca augusta. V noci z 30. júna na 1. júla sa na viacerých miestach juhozápadného Slovenska vyskytla tzv. supertropická noc, keď minimálna teplota neklesla pod 25 °C. Takéto extrémne podmienky sa na Slovensku nevyskytli od začiatku meteorologických pozorovaní. Tropické noci, keď teplota vzduchu neklesne pod 20 °C, sa vyskytli ešte na konci septembra (noc z 26. na 27.9.).    

Rok 2012 sa teplotne zaradí medzi najteplejšie roky za posledných približne 150 rokov aj v rámci meteorologických pozorovaní na celej Zemi. Globálne, ale a aj regionálne vysoká priemerná teplota bola zaznamenaná aj napriek tomu, že už niekoľko rokov pretrváva nezvykle nízka slnečná aktivita a od roku 2007 výrazne prevyšuje studená fáza La Niňa nad jeho teplou fázou.    

V roku 2012 bolo na celej Zemi pozorovaných aj veľa extrémnych prejavov počasia. Len Spojené štáty americké v tomto roku postihlo 11 poveternostných extrémov, každý z nich so škodami za minimálne 1 mld. dolárov. Z nich najvýraznejšie bolo sucho, ktoré postihlo 60 % plochy USA. Obrovské materiálne škody spôsobil aj veľmi silný hurikán Sandy, ktorý si vyžiadal viac ako 130 ľudských životov. Veľkú pozornosť nielen odbornej verejnosti pútalo toto leto v Arktíde, kde plocha plávajúceho morského ľadu dosiahla začiatkom septembra 2012 historické minimum. Na začiatku júla bolo pozorované aj rozsiahle topenie povrchu grónskeho ľadovca, ktoré prechodne postihlo 97 % jeho plochy.    

Klimatická zmena sa okrem všeobecného rastu teploty vzduchu prejavuje aj zvyšujúcou sa časovou a priestorovou nerovnomernosťou rozloženia zrážok. Kým na Britských ostrovoch majú za sebou jeden z najdaždivejších rokov od začiatku meteorologických pozorovaní, na Slovensku zažívame už druhý rok veľké sucho. Za celý rok 2012 spadlo v Hurbanove 435 mm zrážok, do celoročného normálu teda chýba 125 mm zrážok.    

Absenciu zrážok ešte viac umocnili vysoké teploty, ktoré panovali od jari až do jesene. Ešte menej zrážok spadlo v roku 2011. Ak tento trend bude pokračovať, Slovensko môže byť v tomto roku vytavené kritickej situácii okrem iného aj v zásobovaní pitnou vodou. Takéto problémy sa miestami vyskytli na východnom a severnom Slovensku už vlani.    

Hoci posledný mesiac roka skončil podľa očakávaní teplotne podpriemerný, na horách je len málo prírodného snehu, a to aj stredných polohách severného Slovenska. Úbytok snehu bol na horách pozorovaný najmä počas vianočného oteplenia – 25. decembra vystúpila maximálna teplota na Štrbskom Plese až na 11,5 °C. Podľa prognózy zo začiatku decembra by tohtoročná zima mala skončiť ako teplotne normálna. Vývoj javu El Niňo je slabší, ako sa očakával, nedajú sa teda vylúčiť aj obdobia s výrazne studeným počasím.

3.1.2013

Autori:
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.
Mgr. Pavel Matejovič, PhD.
Mgr. Jozef Pecho

Autori sú klimatológovia a meteorológovia,  pôsobia vo viacerých vedeckých a pedagogických inštitúciách doma a v zahraničí.

 

Zdroje:

Bulletin meteorológia a klimatológia (vydáva SHMÚ, Bratislava)

klimatický archív Slovenského hydrometeorologického ústavu

zborníky prác SHMÚ, klimatické databázy národných meteorologických služieb, ECMWF, NOAA

http://www.shmu.sk/sk/?page=1

http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/THurbanovo.htm

 

Odkazy na slovenské webové stránky o klimatickej zmene:

http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/climate.html
http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_zmena_system_zeme
http://skolapreklimu.stranka.info/stranky/skolapreklimu/F/subory/klimaticka_zmena.doc
http://www.nun.sk/klimaticka_zmena.htm