www.nun.sk

                   

Rekordné hodnoty meteorologických prvkov vo svete a na Slovensku     

Editori: Pavel Matejovič, Marián Libo, Dalibor Výberči

Posledná aktualizácia: 7.11.2021

 

 

Klimatické extrémy vo svete

 

Teplota vzduchu:

 

Atmosférické zrážky:

 

 

Snehová pokrývka:

 

 

Tlak vzduchu redukovaný na hladinu mora:

 

 

Vietor:

 

 

Klimatické extrémy na Slovensku  

 

 

Teplota vzduchu:

      Maximálne hodnoty:

     

       Minimálne hodnoty:

 

Teplotné rekordy pre Hurbanovo a Bratislavu

 

Absolútne mesačné a ročné minimum  (T °C) v Hurbanove za obdobie rokov 1871-2020

mesiac/hodnota

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

absolútne minimum

 -30.5 

-35.0

  -21.4

  -7.0

  -3.7

  -0.2

  4.5

 4.0

  -2.4

  -13.0

  -18.2

 - 29.8

 -35.0

dátum výskytu

24.1.1942

 11.2.1929 

 1.3.1963

 12.4.1913

 1.5.1902

 5.6.1918

 1.7.1962

 29.8.1906

 30.9.1921

 30.10.1920

 28.11.1902 

 9.12.1879

 11.2.1929

 

Absolútne mesačné a ročné maximum  (T °C) v Hurbanove za obdobie rokov 1871-2020

mesiac/hodnota

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

absolútne maximum

  16.9  

20.6

  25.7

 31.1

 33.7

 37.5

  40.3

 39.3

 34.0

  29.3

 23.2

 19.0

 40.3

dátum výskytu

29.1.2002

 28.2.2019 

 22.3.1974

 30.4.2012

 30.5.2005

 22.6.2000

 20.7.2007

 8.8.2013

 1.9.2015

 5.10.1935

 5.11.1963 

 17.12.1989

 20.7.2007

 

 

Absolútne mesačné a ročné minimum  (T °C) v Bratislave za obdobie rokov 1775-2020

mesiac/hodnota

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

absolútne minimum

  -24.6    

-36.0

  -23.7

  -8.0

  -2.9

  2.0

  4.4

 3.8

  -1.7

  -10.4

  -15.8

 - 22.8

 -36.0

dátum výskytu

7.1.1985

 11.2.1929 

 1.3.1785

 5.4.1929

 3.5.1935

 3.6.1928

 6.7.1962

  21.8.1949

  29.9.1977

 31.10.1920

 30.11.1921 

  9.12.1933

 11.2.1929

Poznámka: absolútne minimum -36.0 °C (11.2.1929) bolo namerané v Devínskej Novej Vsi

 

Absolútne mesačné a ročné maximum  (T °C) v Bratislave za obdobie rokov 1775-2020

mesiac/hodnota

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

absolútne maximum

  20.2    

20.3

  25.7

 30.6

 34.5

 37.0

  38.9

 39.4

 34.0

  29.3

 23.2

 18.2

 39.4

dátum výskytu

29.1.2002

 22.2.2016 

 24.3.1974

27.4.1909

 30.5.2005

 22.6.2000

 20.7.2007

 8.8.2013

 1.9.2015

 5.10.1935

 5.11.1963 

 7.12.1868

 8.8.2013

Poznámka: Absolútne júnové maximum 37.0 °C bolo namerané aj 23.6.2002.  Pod Bratislavou je zahrnuté celé súčasné územie hlavného mesta, vrátane Devínskej Novej Vsi.

Údaje sú z dostupných archívov a zdrojov.

Zostavili: Marián Libo, Miroslav Kuželj, Pavel Matejovič

zdroje:

klimatický archív SHMÚ

zborníky prác SHMÚ; Bulletin MaK

Š. Petrovič: Klimatické pomery Hurbanova, HMÚ, Praha: 1960

M. Konček: Klíma a bioklíma Bratislavy, Veda SAV, Bratislava: 1979

Podnebí Československé socialistické republiky, HMÚ: Praha 1969

NOAA Central Library

Meteorologické zprávy

archívne dokumenty (historické ročenky a pod.)

 

 

Absolútne mesačné maximum a absolútne mesačné a ročné minimum (°C) namerané na území Slovenska za obdobie rokov 1901-2020

 

               

                    Zostavil: Marián Libo

 

Vysvetlivky:

maximum - absolútne mesačné maximum v °C

dátum - dátum výskytu nameranej hodnoty

stanica - meteorologická stanica

minimum - absolútne minimum v °C

 

 

Poznámky:

V tabuľke sú uvedené stanice do nadmorskej výšky 800 m n.m., vysokohorské stanice nie sú do nej zahrnuté. 

Minimálna teplota vzduchu na Lomnickom štíte:

I       -31.6 °C    13.1.1968

II      -30.1 °C    20.2.1949, 8.2.1956 

III     -31.4° C     3.3.1987

IV     -22.8 °C   18.4.1955, 8.4.1956

V      -18.3° C   20.5.1952

VI     -12.4° C     2.6.1977

VII     -8.0  °C   16.7.1977

VIII    -8.4 °C    25.8.1980

IX     -13.1 °C   22.9.1948

X      -19.9 °C   26.10.1997

XI     -28.7 °C   30.11.1957

XII    -30.4 °C   27.12.1976

 

Meteorologická stanica Hurbanovo dňa 22.6.2000 namerala maximálnu teplotu vzduchu 37.5. °C,

v Michalovciach dosiahla dňa 1.11.1926 maximálna teplota vzduchu hodnotu 24.0 °C.

 

zdroje: klimatický archív SHMÚ; zborníky prác SHMÚ; Bulletin MaK; www.shmu.sk; NOAA Central Library

 

Tabuľka absolútnych mesačných maxím a miním na vybraných staniciach za obdobie 1951-2020

 zdroj: Bulletin MaK

 

 

Atmosférické zrážky:

 

Sneženie a snehová pokrývka:

 

 

Sneženie

Snehová pokrývka

Poznámka: V polohách od výšky okolo 1000 m n.m. môže príležitostne snežiť po celý rok (12.7. 1930 Javorina, 25.7. 1939 Podbanské)

 

 

      Bratislava a Malé Karpaty:

Poznámka: Za deň so súvislou snehovou pokrývkou sa považuje deň, keď výška snehovej pokrývky dosahuje na meteorologickej stanici a jej okolí o 7. hodine ráno 1 cm a viac.

Deň so snežením sa podľa medzinárodnej metodiky považuje deň, v ktorom sa vyskytli zrážky vo forme dažďa so snehom alebo snežením, no snehová pokrývka sa nemusela pritom vytvoriť a sneh sa prípadne topil.

 

 

Slnečný svit:

 

 Vietor:

 

Tlak vzduchu:

 

Zdroje:

 

Primárne zdroje:

 

klimatický archív SHMÚ

ročenky pozorovaní SHMÚ

 

Internetové zdroje: http://wmo.asu.edu/#continental

                               http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_weather_records

                               http://en.wikipedia.org/wiki/Extremes_on_Earth

                               http://wmo.asu.edu/

                               http://www.wunderground.com/

                               http://www.shmu.sk/sk/?page=1

                               http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1084

 

Iné zdroje:

 

1. Bullletin Meteorológia a klimatológia, s mesačnou periodicitou vydáva SHMÚ Bratislava

2. Konček M., Briedoň, V.: Sneh a snehová pokrývka na Slovensku. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1964.

3. Matejovič, P.: Zima A.D. 1500-2010, Veda, Bratislava 2011

4. Munzar, J. a kol.: Malý průvodce meteorologií. Mladá fronta, Praha 1989

5. Podnebí Československé socialistické republiky. Tabulky. Hydrometeorologický ústav, Praha 1969

6. Šamaj, Valovič: Snehové pomery na Slovensku. In: Zborník prác Slovenského hydrometeorologického ústavu, zv. 14/III, Bratislava 1988.

7.. zborníky prác Slovenského hydrometeorologického ústavu a odborné monografie

8. archívne dokumenty (historické ročenky a pod.)

 

Weszelovszky K. (1891): Éghajlati viszonyok Árvaváralján: 1850–1884-ig
terjedö észlelései alapján. In: Magyar Tudományos Akadémiai
Mathematikai és természettudományi Közlemények - XXIV. zväzok

 

Kolbenheyer K. (1892): Klima von Árvaváralja. Meteorologische
Zeitschrift, s. 231–232.