Stránka nun.sk bola založená v roku 2007. Svoj priestor ponúka tvorcom z oblasti vedy a umenia. Zároveň sa venuje aj príležitostnej publicistike. Je financovaná zo súkromných prostriedkov editora. Prezentované materiály nie sú komerčne využívané. Diela žijúcich autorov sú zverejnené s ich súhlasom. Pri koncipovaní príspevkov sú rešpektované autorské práva, pri citáciách a prevzatých obrázkových prílohách uvádzame odkazy a použitú literatúru, resp. zdroj informácie. Digitalizované archívne materiály sú súčasťou príloh a slúžia výhradne na študijné a vedecké účely. V prípade, že máte  poznatok, že zverejnenie niektorých materiálov nespĺňa všetky náležitosti v zmysle autorského zákona, resp. chýba bibliografický údaj (citácia, odkaz na prameň a pod.), môžete sa obrátiť na editora pavel.matejovic@gmail.com   Za prípadné nedostatky sa editor vopred ospravedlňuje a za pripomienky ďakuje.

 Stránka je priebežne aktualizovaná a sú na nej postupne umiestňované nové materiály.

 

     ©  www.nun.sk                                                                     

       Na tejto stránke Vás nebude obťažovať žiadna reklama 

       

      

       editor, kontakt:  Pavel Matejovič                                    

fotografia         grafika           kresba, maľba        staré pohľadnice       hudba          texty          

 

 

 

    

 

 

      Leto 2010 skončilo ako 7. najteplejšie najmenej za posledných 150 rokov

      

                                                    

Hoci pod dojmom veľmi studeného záveru augusta sa pocitovo môže leto 2010 javiť  ako chladnejšie, opak je pravdou. Celkovo chladnejší dojem z leta mohol umocniť aj premenlivý charakter počasia s veľmi vysokými zrážkovými úhrnmi. Z klimatologického hľadiska sa však leto hodnotí ako celok a jeho subjektívne vnímanie, ktoré je u každého človeka individuálne, sa pri celkovej štatistickej analýze nezohľadňuje. Klimatologické leto trvá od 1.júna do 31. augusta. Klimatické leto je definované na základe prevládajúcej letnej cirkulácie a celkového letného charakteru počasia (teplota vzduchu, charakteristické dni a pod.).

Leto 2010 skončilo na meteorologickej stanici Hurbanovo ako teplotne silne nadnormálne. Jeho priemerná teplota dosiahla 21,1 °C čo je +1,7 °C nad dlhodobým priemerom 1901-2000 (graf teplotných odchýlok). Od začiatku meteorologických pozorovaní na tejto stanici (1871) skončilo ako 7. najteplejšie. Podobne ako v Hurbanove tomu bolo aj na väčšine územia Slovenska. V tabuľke uvádzame poradie 10 najteplejších liet na hurbanovskej stanici:

                                                  rok          teplota

                                               1. 2003       23,1 °C

                                               2. 2007       22,2 °C

                                               3. 1992       22,1 °C

                                               4. 2002       21,9 °C

                                               5. 1994       21,7 °C

                                               6. 2000       21,2 °C

                                               7. 1875       21,1 °C

                                                   2008       21,1 °C

                                                   2010       21,1 °C

                                                   1950       21,1 °C

                                               8. 2009       21,0 °C

                                                   1905       21,0 °C

                                               9. 1998       20,9 °C

                                             10.  2001      20,8 °C  

 

Zdroj: archív Slovenského hydrometeorologického ústavu

 

Najchladnejšie leto sa v Hurbanove vyskytlo v roku 1913 s priemernou teplotou 17,5 °C.

Ak porovnáme priemernú teplotu najteplejšieho leta 2003 s klímou Európy, leto s takouto  teplotou je charakteristické pre východné pobrežie Španielska (Barcelona). Rím má priemernú teplotu leta 22,8 °C.

                                                  

Všetky tri letné mesiace boli teplotne nadpriemerné, dokonca aj august mal kladnú teplotnú odchýlku (+0,6 °C nad normálom 1961-1990). Najteplejším mesiacom leta 2010 bol júl, ktorý skončil ako mimoriadne teplý a umiestnil sa v prvej desiatke najteplejších júlov najmenej za posledných 150 rokov. Jeho priemerná teplota vzduchu dosiahla v Hurbanove 23,2 °C, čo je 3 °C nad teplotným normálom (1961-1990). Uvádzame poradie 5. najteplejších júlov (priemerná mesačná teplota) v Hurbanove od začiatku meteorologických pozorovaní na tejto stanici (1871):

                                            

                                                 rok          teplota

                                               1. 2006       24,0 °C

                                               2. 1994       23,7 °C

                                               3. 1995       23,4 °C

                                               4. 2002       23,3 °C

                                               5. 2010       23,2 °C

 

Zdroj: archív Slovenského hydrometeorologického ústavu

 

Priemernú teplotu júlov od roku 1871 v Hurbanove uvádzame aj formou grafu. Ako veľmi až mimoriadne teplý skončil júl na celom území Slovenska. V nížinách dosiahla jeho priemerná mesačná teplota 22 až 23 °C, v stredných horských polohách 17 až 19 °C. Najteplejšie obdobie sa vyskytlo medzi 8. až 24. júlom. Za celý júl sa v Hurbanove vyskytlo 15 tropických dní (dni sa maximálnou dennou teplotou 30 °C a viac), pričom priemer za celý mesiac je 8 takýchto dní. Absolútne maximum bolo zaznamenané v Bratislave, Mlynskej doline, kde 17. júla namerali 38,4 °C.  Príčinou mimoriadne teplého júla bolo prevládajúce prúdenie teplého vzduchu od juhozápadu, ktorý do karpatskej oblasti prúdil na prednej strane brázdy nízkeho tlaku vzduchu nad západnou Európou, ako aj teplota povrchových vôd oceánov, ktorá je už niekoľko mesiacov vysoko nadpriemerná.

Treba si uvedomiť, že  aj počas veľmi teplých liet sa  bežne vyskytujú periódy s chladnejším a daždivejším počasím. Pre strednú Európy je charakteristickým prejavom počasia jeho prirodzená premenlivosť. Nemožno teda očakávať, že celé leto  bude horúce a bez zrážok. Takéto letá sa v rámci európskeho kontinentu vyskytujú najmä vo východnom Stredomorí. Leto teoreticky môže byť ako celok dokonca premenlivé (bez súvislého obdobia s ustáleným počasím) a súčasne aj teplotne nadpriemerné. O priemernej teplote mesiacov a ročných období nerozhodujú len maximálne, ale aj minimálne teploty vzduchu.

Príloha:

Leto 2009 skončilo ako 8. až 10. najteplejšie

                   Teplotná klasifikácia liet podľa intervalov odchýlok od priemernej teploty leta (jún-august):

                                                 +1,5 °C a viac     :  leto je mimoriadne teplé

                                          +1,0  až  +1,5 °C :  leto je veľmi teplé

                                          +0,5  až  +1,0 °C :  leto je teplé

                                           -0,5  až  + 0,5 °C:  leto je teplotne normálne

                                           -0,5  až  -1,0 °C  :  leto je studené

                                           -1,0  až  -1,5 °C  :  leto je veľmi studené

                                           -1,5 °C a menej   :  leto je mimoriadne studené

Zdroj: klimatický archív Slovenského hydrometeorologického ústavu

Meteorologické údaje zverejnené na tejto stránke nemajú charakter meteorologických informácií v zmysle Zákona o štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej službe. Autorizované meteorologické informácie môže poskytnúť výhradne Slovenský hydrometeorologický ústav.

       

      

       Miesto komentára

     

      

       Návod, ako možno prísť na Slovensku k miliarde eur

       V. Havel o normalizácii (citát)

       Nová Říše o politickí pseudocommandos

       Skutočným víťazom volieb sa na Slovensku stala SNS

       2010 (G. Orwell: 1984)

       G. Orwell: 1984 alebo o zábudlivosti ľavice

      

 

 

       Publicistika

       (M. Kopcsay, P. Matejovič)     

     

       Slovensko vyhlásilo diplomatickú vojnu EÚ

       Tak hlboko Fico ešte neklesol

       Červená žiara nad Ruskom

       Slovensko nie je v klimatickom závetrí

       Volič dozrieva - naznačili voľby

       Bez fanfár

       Volebný návod: krok „A“ a krok „B“

       Svätopluk ako tvár Smeru

       Klimatické sprisahanie

       Všetci sme Grékmi

       Obama a Eyjafjallajökull

       Tatranské pastorále 

       

 

 

       Téma: Zákonník práce

       (I. Kopcsayová, P. Matejovič)

                 

   

 

       Kultúrna publicistika

       Slovenská kultúra a odpadové hospodárstvo

       publikované: Romboid 9-10/2009 

      

       Súčasný svet a nové stratégie moci

       recenzia na knihu Z. Baumana: Tekutá modernita

       publikované: Slovo, máj 20/2003

      

 

       Kultúrne podajutia

       Hromboid, Svätý Jur 21.11.2010

       z prezentácie obrazov F. Guldana 

       a básní M. Kubicu, rozhovor s M. Kubicom

 

       Vernisáž výstavy: Záhyb a línia, Pezinok  5.11.2007

      

 

 

       Meteorológia a klimatológia

       (priebežne aktualizované)

       Klimatická zmena: Antológia o klimatických zmenách
       (M. Konček, M.I.Budyko, O. Šebek, P. Forgáč) 
      

       Z dejín meteorológie   (S. P. Chromov, R. Schneider)             

       Meteorologická a klimatologická terminológia

       (Rekordné hodnoty vybraných meteorologických prvkov)

        Zima AD 1500-2010

         Meteorologický časopis 6/2009

        (úryvok z pripravovanej knihy)

       Veterné pomery na Slovensku                 

       

       Január 1987 - príčiny a dôsledky snehovej kalamity

        rozbor poveternostnej situácie v dňoch 8.1.- 13.1.1987

       

                

      

 

 

        Z archívu

       

       

        Čo sme písali o klimatickej zmene pred 10 rokmi:

       

      

 

        Klimatické zmeny budú v budúcnosti čoraz viac

        ovplyvňovať ai život obyvateľov Slovenska

        publikované: SME 6.7.1999

 

        "Globálne otepľovanie" - mýtus alebo realita?

        publikované: SME 16.5.2001

       

     

 

 

       Texty o zimách:         

                 

        Zima 2008/2009

        Pavel Matejovič

        

        Zima 2009/2010

        Pavel Matejovič

 

        11. február 1929

        Najtuhšia zima 20. storočia na Slovensku

        P. Faško, P. Matejovič, J. Pecho

        Meteorologický časopis 1/2009  (pdf)    

 

        Snehové fujavice na Slovensku v rokoch 1992 a 1995 

        Stanislav Racko

              

        Ostane zasnežená idyla iba v našich spomienkach? 

        Márius Kopcsay                

       

        Apríl v zime (o mimoriadne teplej zime 1997/98)   

        Pavel Faško, Pavel Matejovič

 

        Ako sa mení charakter zimy?