www.nun.sk

                       editor, kontakt: Pavel Matejovič

                      

                       Archív

                       Projekt: Počasie so SME

 

                             Na tejto stránke zverejňujeme články z denníka SME, ktoré boli pripravované v rámci projektu Počasie so SME. Projekt vznikol v roku 1998 a pokračoval do roku

                             2002. Jednotlivé prílohy vychádzali najskôr v mesačných intervaloch, neskôr príležitostne. Do prílohy prispievali meteorológovia, klimatológovia, hydrológovia,

                             environmentalisti, pracovníci SHMÚ a iných inštitúcií. Prílohu redigovali Pavel Matejovič a Eugen Lexmann.

                             Súčasťou prílohy boli dlhodobé prognózy, klimatologické a meteorologické analýzy, meteorologický slovníček, popularizačné články a iné zaujímavosti. V prílohe

                             sme tiež venovali veľkú pozornosť klimatickej zmene.

                             Materiály sú zverejnené s láskavým súhlasom šéfredaktora denníka SME Matúša Kostolného, za čo mu ďakujeme.

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                

                                

                                   

                               

                                   

                                 

                                

 

                                

                                   Stránka www.nun.sk bola založená v roku 2007. Svoj priestor ponúka tvorcom z oblasti vedy a umenia. Zároveň sa venuje aj príležitostnej publicistike. Je financovaná zo súkromných prostriedkov editora.

                                   Prezentované materiály nie sú komerčne využívané. Pri koncipovaní príspevkov sú rešpektované autorské práva, pri citáciách a prevzatých obrázkových prílohách uvádzame odkazy a použitú literatúru,

                                   resp. zdroj informácie. Pri zverejňovaní obsiahlejších materiálov požadujeme aj súhlas vydavateľa, resp. toho, kto vlastní autorské práva. Digitalizované archívne materiály sú súčasťou príloh a slúžia

                                   výhradne na študijné a vedecké účely. V prípade, že máte  poznatok, že zverejnenie niektorých materiálov nespĺňa všetky náležitosti v zmysle autorského zákona, resp. chýba bibliografický údaj (citácia,

                                   odkaz na prameň a pod.), môžete sa obrátiť na editora pavel.matejovic@gmail.com. Za prípadné nedostatky sa editor vopred ospravedlňuje a za pripomienky ďakuje.

                                   Stránka je priebežne aktualizovaná a sú na nej postupne umiestňované nové materiály.