www.nun.sk

Rok 2012 – najteplejší „La Nińa“ rok v histórii