www.nun.sk

                     

Rekordné hodnoty meteorologických prvkov vo svete a na Slovensku     

 

Editori: Pavel Matejovič, Marián Libo

Posledná aktualizácia: 8.5.2019

 

 

 

                                                                  Klimatické extrémy vo svete

 

Teplota vzduchu:

 

Atmosférické zrážky:

 

Iné meteorologické charakteristiky:

 

                                                          

                                                           Klimatické extrémy na Slovensku  

 

 

Teplota vzduchu:

      Maximálne hodnoty:

     

       Minimálne hodnoty:

 

Absolútne mesačné maximum a absolútne mesačné a ročné minimum v °C na meteorologickej stanici Hurbanovo za obdobie rokov 1871-2019

 

Absolútne mesačné maximum a absolútne mesačné a ročné minimum  (°C) v Bratislave za obdobie rokov 1775-2018

Poznámka: Pod Bratislavou je zahrnuté celé súčasné územie hlavného mesta. Údaje sú z dostupných archívov a zdrojov.

Zostavili: Marián Libo, Miroslav Kuželj, Pavel Matejovič

zdroje: klimatický archív SHMÚ; zborníky prác SHMÚ; Bulletin MaK, Š. Petrovič: Klimatické pomery Hurbanova, HMÚ, Praha: 1960; M. Konček: Klíma a bioklíma Bratislavy, Veda SAV, Bratislava: 1979; Podnebí Československé socialistické republiky, HMÚ: Praha 1969; NOAA Central Library; Melo a kol.

 

 

Absolútne mesačné maximum a absolútne mesačné a ročné minimum (°C) namerané na území Slovenska za obdobie rokov 1901-2019

               

                    Zostavil: Marián Libo

 

Vysvetlivky:

maximum - absolútne mesačné maximum v °C

dátum - dátum výskytu nameranej hodnoty

stanica - meteorologická stanica

minimum - absolútne minimum v °C

Tabuľku čítame: Absolútne teplotné maximum 20.2 °C v januári bolo zaznamenané dňa 29.1.2002 na meteorologickej stanici Bratislava, Mlynská dolina.

 

Poznámky:

V tabuľke sú uvedené stanice do nadmorskej výšky 800 m n.m., vysokohorské stanice nie sú do nej zahrnuté. 

Minimálna teplota na Lomnickom štíte v mesiacoch, keď bola nižšia ako sú hodnoty uvedené v tabuľke:

III     -31.4° C     3.3.1987

IV     -22.8 °C   18.4.1955, 8.4.1956

V      -18.3° C   20.5.1952

VI     -12.4° C     2.6.1977

VII     -8.0  °C   16.7.1977

VIII    -8.4 °C    25.8.1980

IX     -12.2 °C   28.9.1972

X      -19.9 °C   26.10.1997

XI     -28.7 °C   30.11.1957

 

Meteorologická stanica Hurbanovo dňa 22.6.2000 namerala maximálnu teplotu vzduchu 37.5. °C, v Michalovciach dosiahla dňa 1.11.1926 maximálna teplota vzduchu hodnotu 24.0 °C.

 

zdroje: klimatický archív SHMÚ; zborníky prác SHMÚ; Bulletin MaK; www.shmu.sk; NOAA Central Library

 

Tabuľka absolútnych mesačných maxím a miním na vybraných staniciach za obdobie 1951-2018

 zdroj: Bulletin MaK

 

 

Atmosférické zrážky:

 

Sneženie a snehová pokrývka:

 

 

Sneženie

Snehová pokrývka

 

 

Poznámka: V polohách od výšky okolo 1000 m n.m. môže príležitostne snežiť po celý rok (12.7. 1930 Javorina, 25.7. 1939 Podbanské)

 

 

      Bratislava a Malé Karpaty:

Poznámka: Za deň so súvislou snehovou pokrývkou sa považuje deň, keď výška snehovej pokrývky dosahuje na meteorologickej stanici a jej okolí o 7. hodine ráno 1 cm a viac. Deň so snežením sa podľa medzinárodnej metodiky považuje deň, v ktorom sa vyskytli zrážky vo forme dažďa so snehom alebo snežením, no snehová pokrývka sa nemusela pritom vytvoriť a sneh sa prípadne topil.

 

 

Slnečný svit:

 

 Vietor:

 

Tlak vzduchu:

 

 

 

 

Zdroje:

 

klimatický archív SHMÚ

ročenky pozorovaní SHMÚ

 

Ďalšie rekordy z iných krajín sveta:  http://wmo.asu.edu/#continental

                                                       http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_weather_records

                                                       http://en.wikipedia.org/wiki/Extremes_on_Earth

                                                       http://wmo.asu.edu/

                                                       http://www.wunderground.com/

                                                       http://www.shmu.sk/sk/?page=1

Iné zdroje:

1. Bullletin Meteorológia a klimatológia, s mesačnou periodicitou vydáva SHMÚ Bratislava

2. Konček M., Briedoň, V.: Sneh a snehová pokrývka na Slovensku. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1964.

3. Matejovič, P.:  Zima A.D. 1500-2010, Veda, Bratislava 2011

4. Munzar, J. a kol.: Malý průvodce meteorologií. Mladá fronta, Praha 1989

5. Podnebí Československé socialistické republiky. Tabulky. Hydrometeorologický ústav, Praha 1969

6. zborníky prác Slovenského hydrometeorologického ústavu