Rekordné hodnoty meteorologických prvkov vo svete a na Slovensku        

 

                                                                  Klimatické extrémy vo svete

 

Teplota vzduchu:

 

Atmosférické zrážky:

 

Iné meteorologické charakteristiky:

 

                                                          

                                                           Klimatické extrémy na Slovensku  

 

 

Teplota vzduchu:

      Maximálne hodnoty:

     

       Minimálne hodnoty:

 

 Atmosférické zrážky:

 

Sneženie a snehová pokrývka:

 

      Bratislava a Malé Karpaty:

Poznámka: Za deň so súvislou snehovou pokrývkou sa považuje deň, keď výška snehovej pokrývky dosahuje na meteorologickej stanici a jej okolí o 7. hodine ráno 1 cm a viac. Deň so snežením sa podľa medzinárodnej metodiky považuje deň, v ktorom sa vyskytli zrážky vo forme dažďa so snehom alebo snežením, no snehová pokrývka sa nemusela pritom vytvoriť a sneh sa topil.

 

 

Slnečný svit:

 

  Vietor:

 

 

Zdroje:

 

klimatický archív SHMÚ

ročenky pozorovaní SHMÚ

 

Ďalšie rekordy z iných krajín sveta:  http://wmo.asu.edu/#continental

                                                       http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_weather_records

                                                       http://en.wikipedia.org/wiki/Extremes_on_Earth

                                                       http://wmo.asu.edu/

                                                       http://www.wunderground.com/

                                                       http://www.shmu.sk/sk/?page=1

Iné zdroje:

1. Bullletin Meteorológia a klimatológia, s mesačnou periodicitou vydáva SHMÚ Bratislava

2. Konček M., Briedoň, V.: Sneh a snehová pokrývka na Slovensku. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1964.

3. Matejovič, P.:  Zima A.D. 1500-2010, Veda, Bratislava 2011

4. Munzar, J. a kol.: Malý průvodce meteorologií. Mladá fronta, Praha 1989

5. Podnebí Československé socialistické republiky. Tabulky. Hydrometeorologický ústav, Praha 1969

6. zborníky prác Slovenského hydrometeorologického ústavu